Afla cum poti deveni si tu un detectiv particular! Acestea sunt conditiile minime necesare pentru a accesa profesia de detectiv particular

 In Uncategorized

Prima conditie este aceea de a avea cel putin studii medii

Conform actului normativ in vigoare, calitatea de detectiv particular poate fi dobandita doar de persoanele care intrunesc urmatoarele conditii: detin cetatenia romana sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European; au cel putin studii medii si sunt absolventi ai unei scoli postliceale de detectivi sau au ocupat functia de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu sarcini in domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori sunt absolventi ai unei forme de invatamant superior; sunt apte din punct de vedere medical; nu au avut condamnari penale; nu desfasoara activitati care implica exercitarea autoritatii publice; au obtinut avizul de libera practica din partea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al Inspectoratului de Politie Judetean; au promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv particular, conform legii, ori detin un certificat de calificare in aceasta profesie sau un atestat similar, eliberat de unul dintre statele membre UE sau ale Spatiului Economic European.

Sustinerea si promovarea examenului de certificare

Pentru sustinerea examenului de certificare in meseria de detectiv, persoanele interesate trebuie sa depuna la Inspectoratul Judetean de Politie din raza teritoriala de care apartin sau, in cazul persoanelor din Bucuresti la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, urmatoarele acte: cerere-tip; CV; actul de stare civila; CI; actul de absolvire al liceului sau diploma de bacalaureat; actul de absolvire a unui curs de specialitate; certificat medical si de testare psihologica; cazier judiciar si dovada achitarii taxei pentru sustinerea examenului.
Tematica examentului este stabilita de catre Inspectoratul General al Politiei Romane si va fi facuta publica cu cel putin 30 de zile inainte de data la care se va sustine examenul de certificare. Subiectele se vor afisa la sediile unitatilor de politie care vor gazdui comisii de examinare. Examenul consta in sustinere de catre participanti a unei probe scrise (eliminatorie) si a unui interviu. Persoanele declarate respinse, pot depune contestatie la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane in termen de 3 zile de la afisarea rezultatelor, acesta avand obligatia sa solutioneze contestatiile in termen de 30 de zile de la depunerea lor.

Obligatiile detectivilor particulari

Atat persoanelor care au obtinut dreptul de a practiva meserie de detectiv particular cat si firmele si agentiile care desfasoara activitati de investigatii si supraveghere le sunt interzise, printre altele: interceptarea convorbirilor sau comunicarii efectuate prin telefon, telegraf, fax, retele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce sau date la distanta; accesul in spatiile private pentru instalarea aparaturii de supraveghere, interceprate sau inregistrare precum si interceptarea, sustragerea, distrugerea, retinerea sau deschiderea fara drept a unei corespondente ori a altor trimiteri postale adresate unei persoane.
De asemenea, detectivul particular are obligatie de a respecta confidentialitatea persoanelor implicate chiar si dupa incheierea activitatii de supraveghere si solutionarea cazului, precum si obligatie de a pastra secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si împrejurările despre care a luat cunostinta in timpul desfasurarii activitatii profesionale.
Recent Posts

Leave a Comment